Tuesday, July 5, 2016

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃកម្រឹតជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់នៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ

How to Cut Risk of High Blood Sugar When You're Pregnantតើអ្នកដែលមានចម្ងល់ដែរឬទេ តើមូលហេតុអ្វីបានជាវេជ្ជបណ្ធឹតខ្លះតេស្ត៏ទឹកមូត្រនៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ ឬ មុនសម្រាលកូន? ពីព្រោះស្រ្តីមួយចំនួនអាចរងផលប៉ះពាល់ពីជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ (Gestational Diabetes)។ ស្ត្រីភាគច្រើន កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមអាចត្រឡប់មកសភាពដើម ឬ ធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីបានសម្រាលកូនហើយ។ ប្រហែលជា ១០ ភាគរយនៃស្ត្រីដែលមានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ មានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ ដោយមិនដឹងខ្លួន។

ភាគច្រើននៃការតេស្ត៏ទឹកមូត្រនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ទី ២៤ និង ២៨ ខណៈមានផ្ទៃពោះ។

អ្វីខ្លះទៅដែលជាកត្តាហានិភ័យ?

ប្រសឹនបើ


 • សន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ (Body Mass Index) លើសពី ៣០
 • អ្នកមានអាយុលើសពី ២៥ ឆ្នាំ
 • ទម្ងន់ទារករបស់អ្នកលើសពី ៩ ផោន
 • កម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងទឹកនោម ឬ ឈាមមានកម្រឹតខ្ពស់
 • ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២
 • អ្នកធ្លាប់មានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ


តើអ្នកអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃប្រភេទជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមតាមវិធីណា?

ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះប្រមាណជា ៥០% មានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ តែមិនមានកត្តាហានិភ័យណាមួយឡើយ ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី វាជាគំនិតល្អដ៏ល្អប្រពៃមួយក្នុងការទទួលយកទម្លាប់សុខភាពល្អ។


 • គួរជ្រើសរើសរបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អ កាត់បន្ថយការបរិភោគស្ករ កាបូអ៊ីដ្រាតកែឆ្នៃ (Refined Carbohydrate) បរិភោគផ្លែឈើ បន្លែ គ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូល (Whole grains) អោយបានច្រើន។
 • ពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក អំពីលំហាត់ប្រាណសមស្របណាមួយសម្រាប់អ្នក។ លំហាត់ប្រាណដូចជា ការដើរ ការហែលទឹក យូហ្គា ជាប្រភេទលំហាត់ប្រាណដ៏ប្រពៃមួយ។


អ្វីៗដែលអ្នកគួរឈ្វេងយល់

ប្រសិនបើអ្នកមានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ នោះវាអាចបង្កឱ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនដល់អ្នក និង កូនរបស់អ្នក។

ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាំងស៊ុយក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកមិនអាចរផ្គត់ផ្គង់បានគ្រប់គ្រាន់ ហើយជាតិស្ករ (Glucose) បន្ថែមនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកមានកំណើនខ្ពស់ នោះទារករបស់នឹងអ្នកទទួលបានថាមពល (Energy) លើសពីសេចក្តីតម្រូវការរបស់គេ ពេលនោះជាតិស្ករត្រូវបានបន្លែងជាខ្លាញ់ (Fat)។ ជាលទ្ធផលអាចធ្វើអោយទារកធំ អាចប្រឈមមុននឹងការសម្រាលដោយការវះកាត់ និង ហានិភ័យនៃការស្លាប់របស់ទារក។

ទារកដែលកើតពីម្តាយដែលមានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមតម្រូវអោយមានការតាមត្រួតពិន្យកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់ពួកគេចាប់ពីកំណើត។ ទារកដែលមានជាតិស្ករក្នុងឈាមកម្រឹតទាប អាចបណ្តាលមកពីម្តាយរបស់គេមានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទណាមួយក្នុងចំណោមប្រភេទជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងឡើយ វាអាចបង្ករឱ្យមានបញ្ហាសុខភាពដល់ទារកដូចជា រោគប្រកាច់ ជាដើម។


ទោះជាយ៉ាងណា អ្នកទារកនឹងមានសុខភាពល្អប្រសិនបើអ្នកផ្តោតទៅលើ:


 • តាមដានកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់អ្នកឱ្យបានទៀងទាត់។
 • កាត់បន្ថយការបរិភោគកាបូអ៊ីដ្រាតនិងស្ករ។
 • ហាត់ប្រាណឱ្យបានទៀងទាត់។
អានអត្ថបទដើម ==> "What you need to know about gestational diabetes"


Wednesday, January 13, 2016

Your Guide to Stopping E. Coli Before It StartsYour Guide to Stopping E. Coli Before It Starts

One in six Americans will get food poisoning this year


Escherichia coli, better known as E. coli bacteria, normally live in the intestines of people and animals. But while most E. coli are harmless — and even part of a healthy human intestinal tract — some are more dangerous and can cause illness.
One in six Americans will get sick from food poisoning this year alone, says the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). While most people will recover without any lasting effects from their illness,  the effects for some can be devastating and even deadly.
Symptoms of E. coli poisoning often mirror a viral infection, but many times are more severe and persist longer, says emergency medicine specialist John Tafuri, MD.

Spotting E. coli problems

Eating undercooked meat or contaminated produce is the most common cause of E. coli poisoning, Dr. Tafuri says. It also is possible to become infected from fruit and vegetables that have been contaminated by animal fecal matter, he says.
Symptoms of E. coli poisoning include stomach cramping and diarrhea. These symptoms surface three to five days after you ingest the contaminated food.
In severe cases, diarrhea may become bloody, in which case Dr. Tafuri advises seeking medical attention immediately.

Who is at risk?

Ingesting E. coli poses a risk to everyone. But Dr Tafuri warns that those with a weakened immune systems — older adults, children, chemotherapy patients and pregnant women — need to be especially careful.
“Children, in particular, tend to develop complications of E. coli infections,” Dr Tafuri says. “Sometimes these can be life-threatening and because children are at particular risk, we need to be very concerned about them.”
E. coli can lead to hemolytic uremic syndrome, in which the toxins produced from diarrhoea can get into the bloodstream and damage the kidneys, Dr Tafuri says. This condition can be lethal for children.

Prevention is key

While supportive treatment can be very helpful, prevention is the No. 1 strategy against E. coli poisoning, Dr. Tafuri says. That means proper precautions at home when handling meat and uncooked food.
“Preventing the illness from the start by thorough cooking, thorough hygiene as far how you cut your meat, and the utensils, and items you use, is the most important thing,” Dr. Tafuri says. “If you prevent the illness in the first place, you avoid having to worry about treating it down the road.”
Here, courtesy of the CDC,  are ways you can avoid E Coli poisoning at home
 • Wash your hands, surfaces and utensils often. Wash your hands — both sides, between the fingers and under the nails — with soap and water for 20 seconds under running water. Wash surfaces and utensils with hot, soapy water after each use. In food preparation, wash fruits and vegetables — but not meat, poultry or eggs.
 • Separate foods to avoid cross-contamination. Use separate cutting boards and plates for produce and for meat, poultry, seafood and eggs. Keep meat, poultry, seafood and eggs separate from all other foods in your grocery cart and bags. And keep these foods separate from all other foods in the fridge.
 • Cook correctly. Use a food thermometer and cook food to the proper temperature. Keep food hot — at 140 degrees or higher — after cooking. Microwave food thoroughly — to 165 degrees — and be sure to stir halfway through the cooking time and observe a recipe’s standing time after microwaving.
 • Refrigerate foods promptly and properly. Refrigerate perishable foods within two hours. Never thaw or marinate foods on the counter. And know when to throw food out.
More information

Tags: