Saturday, February 28, 2015

ភេសជ្ជៈសម្រួលបញ្ហាទទួលទានដំណេកមិនលក់ (Insomnia Booster)

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ  Insomnia Buster
កង្វះកោសិកាឈាមក្រហម បណ្តាលអោយមានសភាពស្លេកស្លាំង (ព៌ណសម្បុរ) វាក៏អាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាគេងមិនលក់ អតុល្យភាពនៃសារធាតុគីមីនៅក្នុងខ្លួនក៏ប្រហែលជាកត្មួយផ្សេងទៀតផងដែរ។ យោងតាមអ្នកនិពន្ធ និង អ្នកស្រាវជ្រាវភេសជ្ជៈនេះបានបង្ហាញថា ភេសជ្ជៈនេះអាចជម្រុញការកកើតនៃកម្រិតអេម៉ូក្លូប៊ីន ឬ កោសិកាឈាមក្រហម ជួយរម្ងប់សរសៃប្រសាទនិង ចិត្ត សម្រួលដល់ទទួលទានទានដំណេកបានល្អប្រសើរនិងស្កប់ស្កល់។
INSOMNIA BUSTER


Anemia can cause insomnia. If you’re having sleepless nights due to internal chemical imbalance, have a glass of green juice daily. Not only does it rebuild and increase your hemoglobin level, it also helps calm the nerves and mind for a good night’s sleep. #InsomniaJUICE RECIPE
* 2 green apples
* 2 ribs celery
* 1 bunch of spinach
* 1 bunch of parsley
* 1/4 lemon slice 
* A thumb-sized piece of ginger (optional but recommended)

Live. Love. Juice with Sara Ding! 
heart emoticon

ការថែទាំអ្នកមានវ័យចំណាស់ ឬ មនុស្សចាស់ជរា (Aged Care Nursing)


សេចក្តីផ្តើម

បច្ចុបន្ននេះ ការថែទាំអ្នកមានវ័យចំណាស់ ឬ មនុស្សចាស់ជរា (Aged Care Nursing) ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាតំបន់ឯកទេសនៃការថែទាំ។ វិទ្យាសាស្រ្តនៃឱសថ ការថែទាំ អាហារូបត្ថម្ភ និង ការសិក្សាពីបរិស្ថានក្នុងចំណោមការសិក្សាដទៃទៀត បាននាំមកនូវការពន្យារជីវិត ជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលរាប់រយឆ្នាំកន្លងមកនេះ។អាយុកាលមធ្យម (Life expectancy) កាន់តែកើនឡើង ជាពិសេសក្នុងសតវត្សទី២០ នេះ។ ចំនួនប្រជាជនដែលមានវ័យចំណាស់បានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហើយកំណើននេះនៅតែបន្ដទៅទៀតរហូត។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការធ្លាក់ចុះនៃមរណៈភាព ជម្ងឺ និង រោគាក៏កើនឡើងផងដែរ។ នេះមានន័យថា មនុស្សមានវ័យចំណាស់កាន់តែចាស់ទៅ ស្ថានភាពសុខភាពមានសភាពទន់ខ្សោយហើយឈឺច្រើនជាងមុនផងដែរ។

ការថែរទាំនៅក្នុងស្ថាប័ន ជាជំនាញពិសេសនៃការថែទាំអ្នកមានវ័យចំណាស់ ឬ មនុស្សចាស់ជរា។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ដោយសារតែធនធាននៅក្នុងសហគមន៍មានកំណត់ ការច្រានចោលជាមុននៃការទទួលយកអ្នកដែលមានវ័យចំណា់ឬមនុស្សចាស់អោយចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងភូមិសម្រាប់អ្នកចូលនិវត្តន៍ មន្ទីរថែថែទាំមនុស្សចាស់ជរាទន់ខ្សោយ ដែលត្រូវការពឹងផ្អែកទាំងស្រុង ត្រូវបានអនុ វត្តនៅផ្ទះរបស់គាត់ទាំងពួងដោយផ្ទាល់។ ការថែទាំក្រៅស្ថាប័ន (Non-institutional Care) ត្រូវបានហៅថាការថែទាំនៅក្នុងសហគមន៏ (Community Care) 

គិលានុបដ្ឋាយិកាថែទាំអ្នកមានវ័យចំណាស់ ឬ មនុស្សចាស់ជរា

ដើម្បីផ្តល់នូវការគោរព និង ការថែរក្សាត្រឹមត្រូវ បុគ្គលិកថែទាំអ្នកមានវ័យចំណាស់ ឬ មនុស្សចាស់ជរា ទាមទារឱ្យមានចំណេះដឹង និង ជំនាញទូលំទូលាយ។ បុគ្គិលកទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានអប់រំដែលផ្តល់នូវកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ សញ្ញាប័ត្រ និង  វិញ្ញាបនប័ត្រ (III) ក្នុងការថែទាំអ្នកមានវ័យចំណាស់ ឬ មនុស្សចាស់ជរា (Certificate III In Age Care)។ 

បុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំអ្នកមានវ័យចំណាស់ ចែកចេញជាច្រើនថ្នាក់ រួមាន

 • គិលានុបដ្ធាយិកាថ្នាក់ខ្ពស់ - Registered Nurse ជាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ការសិក្សានិងទទួលបានបរិញ្ញាប័ត្រ (Bachelor in Nursing)។ 
 • គិលានុបដ្ធាយិកាថ្នាក់កណ្តាល - Enrolled Nurse (with Medication Endorsement) ជាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ការសិក្សា និង ទទួលបានសញ្ញាប័ត្រ (Diploma in Nursing)។គិលានុបដ្ធាយិកាថ្នាក់កណ្តាល
 • ជំនួយការថែទាំ - Assistant in Nursing ជាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ការសិក្សា និង ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ (Certificate III In Age Care)
(តួនាទី និង ភារៈកិច្ចរបស់គិលានុបដ្ធាយិកាថ្នាក់ខ្ពស់ គិលានុបដ្ធាយិកាថ្នាក់កណ្តាល ជំនួយការថែទាំ នឹងលើកយកពិភាក្សានៅថ្ងៃក្រោយ)

គិលានុបដ្ធាយិកាថ្នាក់ខ្ពស់ និង ថ្នាក់កណ្តាលត្រូវបានចុះឈ្មាះជាមួយ ទីភ្នាក់ងារបទប្បញ្ញត្តិអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពអូស្រ្តាលី (Australian Health Practitioner Regulation Agency)

បច្ចុប្បន្ននេះវិស័យអប់រំផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលគិលានុបដ្ធាយិកាត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយទិន្នន័យនៃលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវដែលបានកត់ត្រាជាឯកសារកន្លងមក។ ប៉ុន្តែការចែករំលែកនូវប្រាជ្រនិងជំនាញនៃការអនុវត្តន៏ជាក់ស្តែងនៅតែជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការអប់រំប្រាកដនិយមទាំងស្រុង។


ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន

ដើម្បីសម្រេចបាននូវការថែទាំដ៏ល្អប្រសើរ វាជាសេចក្តីតម្រូវការចាំបាច់បំផុតដែលគិលានុបដ្ឋាកជំនាញផ្នែកការថែទាំមនុស្សចាស់ជរាត្រូវអនុវត្តនូវចំណេះដឹងរបស់គេ ត្រូវឈ្វេងយល់អំពីអ្វីដែលជាជរាភាពធម្មតា អ្វីដែលជាជរាភាពជាមិនធម្មតា (វាអាចបណ្តាលមកពីដំណើរការ និង ដំណាក់កាលនៃការអភិវត្តន៏ និង វិវត្តន៏ ដែលទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរកាយវិភាគវិទ្យា ដូចជា វ័យកាន់តែ កើិនឡើង រោគា និង ជម្ងឺ ។ល។) 

ជំនាញត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់គិលានុបដ្ឋាយិកា

គិលានុបដ្ឋាយិកាត្រូវមានជំនាញក្នុងការរៀបចំផែនការ និង ការអនុវត្តគម្រោង ក្នុងនោះរួមមាន

 • ការវាយម្លៃ
 • ការវិភាគ
 • ការរៀបចំផែនការនៃការថែទាំ
 • ការអនុវត្តន៏ និង
 • ការវាយតម្លៃគម្រោងជាថ្មីឡើងវិញ។

ដើម្បីឱ្យមានភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ មានប្រសិទ្ធិភាព និង ជោគជ័យក្នុងការថែទាំ គិលានុបដ្ឋា យិកាគួរចងចាំថាសុខភាពរបស់អ្នកដែលស្ថឹតនៅក្រោមការថែទាំរបស់ខ្លួន គឺខុសប្លែកពីគ្នាម៉្លោះហើយការរៀបចំផនការនៃការថែទាំត្រូវតែយោងទៅតាមស្ថានភាពសុខភាពរបស់បុគ្គលនិមួយៗ។


អត្ថបទនេះផ្អែកទៅលើបទពិសោធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលជាបុគ្គលិកមួយរូបបម្រើការងារនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំអ្នកមានវ័យចំណាស់ ឬ មនុស្សចាស់ជរា។


Friday, February 27, 2015

RED MEAT – BEEF, LAMB, PORK, VENISON AND KANGAROO

Excerpt from Food Safety Information Council 

RED MEAT – BEEF, LAMB, PORK, VENISON AND KANGAROO

Whole pieces of meat

Steaks, chops and other whole pieces of meat can be cooked to preference. As long as it is heated on the outside to kill bacteria it doesn’t matter if it is rare inside. This is because a whole piece of meat, such as a steak, can only be handled or be open to contamination on the surface. Any bacteria on or near the surface will be easily killed during cooking.

Pork

Pork does not need to be overcooked to be safe. It is a myth that pork is any more unsafe than the equivalent beef or lamb for cooking and when cooked as recommended there may be a faint hint of pink in the centre

Mince, hamburgers, sausages and rolled/stuffed meat

When meat is minced or a bone is removed or it is rolled or the muscle is slit for stuffing, bacteria can penetrate into the centre of the meat. Use a meat thermometer to make sure you always cook minced or boned meat, hamburger, stuffed meat and sausages until 75°C to make sure all the bacteria are killed.

Stews, sauces and gravies

Clostridium perfingens likes the sort of conditions you get in casseroles, stews, gravies, pie fillings and any other bulk cooked foods when they cool. In the warm conditions of cooling food, the spores germinate and grow. Whenever you cool food, make sure you cool it quickly by transferring it into a shallow container and refrigerating it when the steam stops rising. A large stockpot, even in a commercial fridge can take several days for the centre temperature in the pot to reach 5° C. Use or freeze leftovers within two to three days.

Defrosting and leftovers

Defrost rolled and stuffed meat completely before cooking or else they may not cook right through. Always follow cooking instructions on packaged food. Don’t forget to reheat leftovers to steaming hot before eating.

Cross contamination

Never put cooked meat onto the same plate on which you had the raw meat. Don’t let raw meat drip on or touch other foods, especially if that food won’t be cooked further such as a salad or dessert. See more on cross contamination

Beauty Remedy For Bright Eyes

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ Beauty Remedy For Bright Eyes

ទោះបីជារង្វង់ខ្មៅ ឬ ជាំនៅក្រោមភ្នែក មិនមែនជាបញ្ហាស្បែកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្តីតែវាអាចធ្វើឱ្យអ្នកហាក់បីដូចជាមនុស្សអស់កម្លាំង ល្ហឺតល្ហៃ មិនមានសុខភាពល្អប្រពៃ និង មានវ័យចំណាស់ ។

កត្តាមួួយចំនួនដែលអាចបណ្តាលអោយមានរង្វង់ខ្មៅ ឬ ជាំនៅក្រោមភ្នែក រួមមាន

 • ហ្សែន 
 • ការទទួលទានបារី 
 • ការប្រើថ្នាំ 
 • ការរងផលប៉ះពាល់ខូចខាតពីពន្លីព្រះអាទិត្យ
 • ប្រត្តិកម្មទៅនឹងប្រភេទអាហារណាមួយ 
 • តឹងច្រមុះ
 • បាត់បង់ជាតិទឹកក្នុងខ្លួន
 • ផ្ទុកជាតិទឹកក្នុងរាងកាយ 
 • កង្វះជាតិដែក 
 • ការទទួលទានដំណេកមិនបានស្កប់ស្កល់
 • និង ភាពតានតឹង។

BEAUTY REMEDY FOR BRIGHT EYES

There are various reasons why we get dark circles under the eyes. Some common reasons are genetic, smoking, medication, sun damage, food allergies, nasal congestion, dehydration, fluid retention, iron deficiency, lack of restful sleep and stress. 

Even though dark circles are not a serious skin problem, they can make you look tired, exhausted, unhealthy and even older. Here's a juice combo that has the necessary nutrients that may help reduce the dark circles. Plenty of sleep and rest are helpful too!

JUICE RECIPE:
* 2 green apples
* 3-4 leaves of kale or any other green vegetables
* 1 cucumber
* 5-6 stalks asparagus
* 1 cup of parsley
* 1/4 lemon

Live. Love. Juice with Sara Ding! 
heart emoticon
 

សណ្តែកខ្មៅ (Black Beans)

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ What are the health benefits of black beans?
សណ្តែកខ្មៅត្រូវបានគេស្គាល់
ផងដែរថាជា សណ្តែកអណ្តើក ដោយសារតែរូបរាងនៃសំបកខាងក្រៅវារឹង ហើយសំណ្តែកខ្មៅក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាបន្លែផងដែរ។ តាមពឹតសណ្តែក គឺ ជាគ្រាប់ធញ្ញាជាតិដែលអាចទទួលទានបាន មានប្រភពចេញពីដើមបន្លែ ដូចយ៉ាងសណ្តែកដី គ្រាប់សណ្តែកដ៏ទៃទៀត។

black beans

ការវិភាគអាហារូបត្ថម្ភនៃសណ្តែកខ្មៅ

សណ្តែកខ្មៅត្រូវបានគេឱ្យតម្លៃ ដោយតែសារជាតិប្រូតេអ៊ីនមានក្រឹតខ្ពស់និងជាតិសរសៃ។សណ្តែកខ្មៅឆ្អឺន មួយពែងកន្លះ មានផ្ទុក:-

 • ៣១២ កាឡូរី (Calories)
 • ប្រូតេអ៊ីន  (Protein) ៨ក្រាម
 •  ជាតិខ្លាញ់ (Fat) ០.៥ក្រាមនៃ 
 • កូឡេស្តេរ៉ុល (Cholesterol) ០ ក្រាម 
 • កាបូអ៊ីដ្រាត (Carbohydrate) ២០ ក្រាម 
 • អាហារជាតិសរសៃ (Dietary Fiber) ៨ ក្រាម
 • ១០% នៃតម្រូវការជាតិដែកប្រចាំថ្ងៃ 
 •  សារជាតិ Thiamin ១៤%
 • ជាតិអាស៊ីដ (Folic Acid) ៣‌២% 
 • ម៉ាញេស្យូម ១៥% 
 • ផូស្វ័រ (Phosphor) ២%  
 • ប៉ូតាស្យូម (Potassium) ៩% 
 •  ស័ង្កសី (Zinc) ៦% 
 •  ទង់ដែង (Copper) ៩% និង 
 • ១៩% នៃសេចក្តីតម្រូវការនៃសារជាតិម៉ង់ហ្គាណែ (Manganese)
សណ្តែកខ្មៅមានផ្ទុកជីវជាតិរុក្ខជាតិមួយចំនួនដូចជា Saponins Anthocyanins Kaempferol និង Quercetin ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម។

អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពនៃសណ្តែកខ្មៅ

 • រក្សាឆ្អឹងអោយមានសុខភាពល្អ
 • បន្ថយសម្ពាធឈាម
 • គ្រប់គ្រងជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម
 • បញ្ចៀសជម្ងឺបេះដូង
 • ការពារការរងគ្រោះពីជម្ងឺមហារីក
 • រក្សាប្រពន្ធរំលាយអាហារអោយមានសុខភាពល្អ
 • សម្រកទម្ងន់ និង បំពេញចំណងម្ហូបអាហារ


Black beans, also known as turtle beans because of their hard shell-like appearance, are classified as legumes. The beans are actually the edible seeds of the legume plant.
Like other legumes such as peanuts, peas and lentils, black beans are prized for their high protein and fiber content. They also contain several other key vitamins and minerals that are known to benefit human health.
This MNT Knowledge Center feature is part of a collection of articles on the health benefits of popular foods. It provides a nutritional breakdown of the black bean and an in-depth look at its possible health benefits, how to incorporate black beans into your diet and any potential health risks of consuming black beans.

  Thursday, February 26, 2015

  អាយុ និង ការទទួលទានដំណេក (Age & Sleep)

  ដកស្រង់ពីអត្ថបទ Good Sleep Gets Harder As We Age But Mindfulness Could Help

  មិនថាឡើយប្រជាជននៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអ្នកមាន ឬ អ្នកក្រ សម្ពាធនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអាចបង្ករបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនធំ។

  បញ្ហាមួយចំបងក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងនោះ មិនចំពោះបុរស ឬ ស្រ្តី មនុស្សវ័យក្មេង វ័យកណ្តាល ឬ វ៌យចាស់ គឺ ការទទួលទានដំណេកបានស្កប់ស្កល់ និង ពេញម៉ោង។ (រូបខ្ញុំក្តីការទទួលទានដំណេកពេលយប់មានប្រមាណជា៥-៦ម៉ោងក្នុងមួយយប់តែសំណាងល្អខ្ញុំអាចទទួលទានដំណេកបានយ៉ាងងយាស្រួលដោយមិនចាំបាច់ប្រីប្រាស់ថ្នាំសង្កូវទើបគេងបាន។)

  អត្ថបទនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបុគ្គលមានវ័យចំណាស់។

  Older adults have less deep sleep than younger people and it’s more easily interrupted. Image Point Fr/Shutterstock
  ការទទួលទានដំណេកនាពេលយប់អាចជាការលំបាក ជាពិសេសពេលដែលយើងមានវ័យកាន់ តែច្រើន (វ័យចំណាស់)។ ប្រមាណជា ៥០ ភាករយនៃមនុស្សចាស់ បានរាយការណ៍ពីការលំបាកក្នុងការទទួលទានដំណេក។ នេះអាចធ្វើអោយគាត់ទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះនឹងបញ្ហាសុខភាពរាងកាយ ឬ ផ្លូវចិត្ត បញ្ហាការចងចាំ និង ការដួល ដោយសារតែតុល្យភាពនៃការធ្វើចលនាមិនល្អប្រពៃ (ដំណើរធេងធោង)។ ទទ្ទឹមនឹងនេះផងដែរ ការទទួលទានដំណេកបានស្កប់ស្កល់របស់មនុស្សមាន វ័យចំណាស់គឺតិចជាងមនុស្សវ័យក្មេងនិងការដេករបស់គាត់រមែងតែងតែត្រូវបានរំខានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរ។

  ការទទួលទានដំណេករបស់យើង គឺ អាស្រ័យទៅលើនាឡិការាងកាយរបស់យើង (Body Clock ឬ ពាក្យវេជ្ជសាស្រ្តជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Circadian Rhythms)។ កាលដែលយើងមានវ័យកាន់តែចាស់ នាឡិការាងកាយរបស់យើង មានការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ យើងហាក់បីមានអារម្មណ៍ថា ងងុយគេងនាពេលព្រលប់ហើយភ្ញាក់ពេលព្រលឹមអុល។ 
  ការរំខានដំណេកជាលក្ចណៈវេជ្ជសាស្រ្តមួយដែលបានជួបប្រទះជាទូទៅនៅក្នុងជីវិត ហើយភាគច្រើនបានពឹងផ្អែកទៅលើថ្នាំសង្កូវសម្រាប់រយៈពេលខ្លី រួមទាំងការព្យាបាលឥរិយាបថនៃការយល់ដឹង (Cogmitive Behaviour Therapyការព្យាបាលផ្លូវចិត្តដើម្បីព្យាបាល និង ជួយពួកគាត់ទទួលទានដំណេក។
  ការព្យាបាលឥរិយាបថនៃការយល់ដឹង (Cogmitive Behaviour Therapyមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះតែរោគវិនិច្ឆ័យនៃការទទួលទានដំណេកមិនលក់មានសភាពមិនធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបុគ្គលគ្រប់ៗរូបត្រូវការព្យាបាលរបៀបនេះឡើយ។ ចំពោះមនុស្សមួយចំនួន គុណភាពនៃការទទួលទានដំណេកអាចមានសភាពប្រសើរឡើងដោយការរៀនអំពីការដម្រាកលំហែកាយ ការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែករាងកាយ និង ការភ័យបារម្ភ។ 

  អានអត្ថបទដើម >>
  Getting a good night’s sleep can be challenging, especially as we age. About half of all older adults report sleeping difficulties. This can make them more likely to experience physical or mental health conditions, memory problems, and falls, due to poor balance.
  Older adults also have less deep sleep than younger people and their sleep is more easily interrupted.
  As we age, our body clock or “circadian rhythms” change. We have a less consistent pattern of feeling sleepy and awake. We also feel sleepy earlier in the evenings and wake up earlier in the mornings.

  Wednesday, February 25, 2015

  កោសិកាឈាមក្រហមដែលឆបគ្នា (Red Blood Cell Compatibility)

  Courtesy of Maria Canez

  ពេលមានអាសន្ន និងសង្រ្គោះបន្ទាន់ នោះការវិភាគប្រភេទកោសិកាឈាមពណ៌ក្រហម នោះមិនមែនជាការដែលអាចធ្វើទៅបានភ្លាមៗនោះឡើយ។


  ម្រះ (Bitter Lemon / Bitter Gourd)

  ដកស្រង់ពីអត្ថបទ NATURAL INSULIN FIX
  ម្រះជាភាសាអ់គ្លេស Bitter Melon Bitter Gourd មានផ្ទុកសមាសធាតុរុក្ខជាតិ ដែលបន្ថយអាំង ស៊ុយលីន (hypoglycemic) មានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម និងទឹកមូត្រ។


  Bitter melon (also known as bitter gourd) contains a hypoglycemic compound (a plant insulin) that is highly beneficial in lowering sugar levels in blood and urine. Bitter melon juice has been shown to significantly improve glucose tolerance without increasing blood insulin levels. #BitterGourd #BitterMelon #Insulin

  JUICE RECIPE:

  * 1 medium-sized bitter gourd
  * 2 green apples
  * 1/4 slice lemon or 1/2 a lime
  * A thumb-sized piece of ginger (optional)

  http://juicing-for-health.com/health-benefits-of-bitter-gourd.html
  Live. Love. Juice with Sara Ding! 
  heart emoticon


  Thursday, February 19, 2015

  វិធីសាស្រ្តថ្មីក្នុងការបង្ការមេរោគអេដស៍ (New HIV Prevention Method)
  ដកស្រង់ពីអត្ថបទ York trials new HIV prevention method
  យោងតាមសត្ថិនៅក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាជម្ងឺអេដេស៏បានបញ្ជាក់ថា វិធីដ៏សាមញ្ញបំផុតក្នុងការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍ គឺ តាមរយៈការរួមភេទរវាងបុរសនិង ស្ត្រី ។ ទោះបីជាស្រោមអនាម័យមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការការពារបញ្ហានេះក្តី វារមែងតែងតែជាបញ្ហាមួយធំសម្រាប់ស្រ្តីទទួលនូវការយល់ព្រមអំពីសំណាក់ដៃគូរបស់នាង។ 

  បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ៉កបានចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលដំបូងនៃការសាកល្បងវិធីថ្មីមួយដើម្បីបង្ការការឆ្លងមេរោគអេដស៍។

  ស្ត្រីចំនួន២៤នាក់ស្ថឹតនៅក្នុងអំឡុងអាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ទៅ៥០ឆ្នាំ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្មីព្យាលបាលសាកល្បងនេះ។

  ឱសថប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺអេដស៏នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេហៅថា Antiretroviral (ARVs) គឺ Dapivirine និង Darunavir ។ Dapivirine ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងការសាកល្បងព្យាបាលពីមុនប្រកបដោយជោគជ័យហើយ Darunavir ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ សម្រាប់លេបចំពោះអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍។

  ឱសថដែលកំពុងសាកល្បងនេះជាប្រភេទជាតិអន្ធិល (Gel - ប្រៀបបាននឹងថ្នាំដុសធ្មេញថ្លា) ដែលផ្សំឡើងពីឱសថ Dapivirine និង Darunavir សម្រាប់លាបនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃទ្វារមាសមុនពេលរួមភេទ ។

  Scientists at the University of York, in conjunction with the York Clinical Research Facility, will start the first phase of trials looking into a new way to prevent HIV transmission.
  Conducting tests on 24 women between the ages of 18 - 50, the trial will take place in a dedicated research facility at York Hospital. It will investigate how vaginal gels, known as microbicides, could be used by women to prevent the Human Immunodeficiency Virus (HIV) from spreading.
  Drugs which work against HIV are called antiretrovirals (ARVs). Current microbicide gels contain only one of two ARVs, known as Dapivirine and Darunavir. Dapivirine has been used in a previous successful clinical trial and Darunavir has been widely used as an oral tablet to treat people with HIV.
  For the first time, a gel containing both ARVs will be trialled for internal application. Volunteers will be monitored to assess how safe the gel is, how long the active ingredients stay in the vagina and whether they are absorbed into the bloodstream. Laboratory based culture tests on genital tract samples will also be undertaken to determine whether the ARVs would be capable of neutralising and blocking the replication of HIV in the cervical cell lining.

  ជម្រើសនៃរបៀបរស់នៅសម្រាប់សុខភាពល្អប្រសើរ (Lifestyle Choices For Better Health)


  ដកស្រង់ពីអត្ថបទ Lifestyle choices for better health


  Your lifestyle can directly affect your health. Lifestyle changes may help you avoid illness or enable you to reduce the dose and/or the number of medicines that you take.
  Regular exercise, a healthy weight, not smoking and reducing the amount of alcohol you drink (if it’s excessive) may improve blood pressure and cholesterol levels and reduce the risk of lifestyle-related diseases such as heart disease and diabetes.
  Depending on your circumstances, it is not always easy to make these changes alone, but seeking advice from a qualified health professional can often help.
  Download our Lifestyle choices for better health fact sheet.

  Quit smoking

  Many chronic conditions are caused or made worse by smoking, and quitting can have immediate benefits for your body.
  Nicotine replacement products work for some people. These include nicotine patches, gums, lozenges, tablets and inhalers. Some prescription medicines can help reduce the urge to smoke. Quitting smoking is tough and often requires additional support. Call the Quitline on 137 848 or speak to your doctor or pharmacist.

  Eat a balanced diet

  Healthy eating is a vital part of good health. A balanced diet means eating a variety of foods to get all the nutrients you need.
  Eat 5 serves of vegetables and 2 serves of fruit a day.1 Choose wholegrain foods (e.g. bread, pasta and cereals), legumes (e.g. beans and lentils), lean meats, poultry, fish, and low-fat dairy products. Reduce your intake of salt, sugar and saturated fat. Drink at least 6–8 glasses of water a day.2 For more information, speak to your doctor or a dietitian about a balanced diet suited to your circumstances.

  Alcohol in moderation

  For adults, having no more than 2 standard drinks a day will reduce the lifetime risk of alcohol-related harm.3 If you drink alcohol, some alcohol-free days each week may help your body recover from the effects of alcohol.
  Alcohol can affect your balance, leading to falls and serious injuries. Mixing alcohol and medicines can be harmful or make the medicines less effective.4 Check the consumer medicine information (CMI) for the medicine, or ask your doctor or pharmacist if your medicine interacts with alcohol. You can find your medicine's CMI using our Medicine Finder or ask your pharmacist or doctor for a copy.

  Thursday, February 12, 2015

  ស្ត្រី: លើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីជម្ងឺបេះដូង (Women: Raising Awareness Of Heart Disease)

  ដកស្រង់ពីអ្តបទ Going red: raising awareness of heart disease in women

  ការសិក្សាអំពីការវាយប្រហារបេះដូងកន្លងមកបានបង្ហាញថា បុរស និង ស្ត្រីអាចមានអារម្មណ៍ដឹងថា មានសម្ពាធនៅក្នុងទ្រូងរបស់គេ ដែលប្រៀបបានទៅនឹងទម្ងន់របស់សត្វដំរីមួយកំពុងអង្គុយនៅលើផ្ទៃទ្រូងទាំងមូល ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាមួយថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពផ្ទុយគ្នារវាងបុរសនិង ស្រ្តី។ បុរសអាចមានអារម្មណ៍ដឹងថា មានសម្ពាធនៅក្នុងទ្រូងរបស់គេ តែចំណែកស្រ្តីវិញនោះ គឺមិនមានអារម្មណ៏អំពីសម្ពាធនៅក្នុងទ្រូងនោះឡើយ។ ស្រ្តីអាចមានអារម្មណ៏ថា ពិបាកដកដង្ហើម/កង្វះខ្យល់ដង្ហើម សម្ពាធ ឬ ឈឺក្នុងផ្នែកខាងក្រោមនៃដើមទ្រូង ឬ ផ្នែកខាងលើនៃពោះ វិលមុខ ធេងធោង (lightheadedness) ឬ ដួលសន្លប់ សម្ពាធនៅក្នុងផ្នែកខាងលើនៃខ្នង ឬ អស់កម្លាំងខ្លាំង។

  Only 1 in 5 American women believe that heart disease is their greatest health threat. However, while another major killer - breast cancer - is responsible for 1 in 31 women dying, heart disease and stroke are attributed to the deaths of 1 in 3 American women.

  Smiling woman wearing red.

  February 6th is National Wear Red Day.

  Heart disease is the leading cause of death among women in the US today. This spotlight will examine why awareness of heart disease among women is so low and what is being done to change things.

  Historically, heart disease and heart attacks have typically been associated with men. Consequently, most research in this area has focused on men, and as a result, a distorted picture of heart disease and risk has formed, with women's needs being ignored and awareness of their risk suffering.

  In an interview with abc2, Dr. Suzanne Steinbaum, cardiologist and spokesperson for the American Heart Association (AHA), described how women's perceptions of heart disease are slowly changing:

  "When I go out and say heart disease is your number one killer more than all cancers combined, I remember 10 years ago, I remember 5 years ago everyone saying 'Really? Are you sure?' Isn't it breast cancer?' And I see now they're saying, 'yeah, we've heard of that.'"
  One factor in this shift in attitudes is Go Red For Women. Set up in 2004 by the AHA, Go Red For Women is an initiative designed to raise awareness of heart disease among women, dispelling myths and empowering women to take control of their health.

  Heart disease: the facts

  According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), around 600,000 people die of heart disease in the US every year, a total representing 1 in 4 deaths. The most common form of heart disease is coronary heart disease, responsible for around 380,000 deaths each year and costing the US $108.9 billion annually.

  Coronary heart disease occurs when a substance called plaque, made up of cholesterol deposits, builds up in the arteries, restricting the flow of blood and narrowing the arteries. Narrow arteries are more susceptible to being blocked by blood clots. A common symptom of coronary heart disease is angina.

  Heart attacks are another aspect of heart disease. Also referred to as a myocardial infarction, a heart attack occurs when part of the heart muscle either dies or is damaged due to a reduction in blood supply. Around 720,000 Americans have heart attacks each year, with 515,000 of these people experiencing them for the first time.
  While heart disease is typically seen as a male health problem, it kills similar amounts of men and women. The Mayo Clinic state that more women than men die of heart disease each year.

  Women experience different challenges to men when it comes to heart disease, and this could be where part of the misconception stems from. While similar numbers of men and women die of heart disease, heart attack diagnosis is much more common in men than women. Are enough people aware of the different ways in which women experience heart disease?

  Unique problems faced by women

  The most well-known symptom of a heart attack is chest pain or discomfort, but women are more likely than men to experience heart attacks differently. Dr. Nieca Goldberg, a volunteer with the AHA, explains:
  "Although men and women can experience chest pressure that feels like an elephant sitting across the chest, women can experience a heart attack without chest pressure. Instead, they may experience shortness of breath, pressure or pain in the lower chest or upper abdomen, dizziness, lightheadedness or fainting, upper back pressure or extreme fatigue."
  The symptoms listed by Dr. Goldberg are common to many other conditions and are not typically associated with a heart attack. This can lead to some women downplaying the severity of these symptoms when they occur.

  Some of these symptoms can also be associated with conditions that only affect women - pregnancy and menopause. In fact, both pregnancy and menopause can increase the risk of heart disease in women; reduced levels of estrogenare a risk factor for cardiovascular disease in small blood vessels, and there is an increased risk of both high blood pressure and diabetes when pregnant.


  We are just at the beginning of understanding the differences between the sexes when it comes to heart disease," says Dr. C. Noel Bairey Merz, director of the Women's Heart Center at the Cedars-Sinai Heart Institute.

  She believes that the heart disease experienced by each gender should have its own name.
  "The more we find out, the more it becomes clear that men and women can experience different diseases and the medical names for those diseases should reflect the differences. There is enough research to conclude that women and men can experience different types of heart disease," she explains.

  Dr. Bairey Merz suggests that women's heart disease should be referred to as ischemic heart disease, indicating its primary cause being a lack of blood flow and oxygen to the heart. The form of heart disease that typically affects men should still be referred to as coronary heart disease, as men are more likely to have plaque build-up in the large arteries surrounding the heart.

  'Medicine favoring men'

  It is not just different symptoms that affect rates of heart disease diagnosis between men and women. The methods employed to make diagnoses are also a factor.

  Man clutching chest in discomfort.


  As heart disease has traditionally been associated with men, research has tended to focus on them, reducing awareness of women's risks.

  A recent study has suggested that while similar numbers of men and women report to emergency rooms with chest pains, women are less likely to be diagnosed with a heart attack.

  The authors suggest that using different criteria for men and women in a diagnostic blood test could improve diagnosis rates. In heart attack diagnosis, blood tests are commonly used to measure levels of troponin, a protein released by the heart during an attack.

  Traditionally, a single diagnostic threshold for both men and women is used. However, previous research has identified that troponin levels can be twice as high in men than in women. Using gender-specific diagnostic thresholds led to improved heart diagnosis rates in the study.

  
"If these results are confirmed in the much larger clinical trial we're funding, these results suggest that using a high sensitivity troponin test, with a threshold specific to each gender, could save many more women's lives by identifying them earlier to take steps to prevent them dying or having another, bigger heart attack," stated Prof. Peter Weissberg, medical director of the British Heart Foundation in the UK.

  There are many examples of ongoing research where the goal is to improve the way in which heart disease in women is diagnosed and treated. But while doctors, scientists and researchers are working toward this, what can the general public do? This is where Go Red For Women come in.

  National Wear Red Day

  Heart disease is a deadly health condition, but a great many of deaths caused by it are considered to be avoidable. A CDC report in 2010 stated that an estimated 200,070 avoidable deaths from heart disease, stroke and hypertensive disease occurred in the US.
  This fact emphasizes the importance of raising awareness of heart disease, because a real difference can be made and lives can be saved. Go Red For Women report 80% of heart disease and stroke cases in women are preventable.

  Through education and lifestyle changes, the risk of heart disease can be reduced, and this is the focus of the Go Red For Women campaign. Go Red For Women explain what it means to "Go Red" with the following acronym:
  • Get your numbers - check your blood pressure, cholesterol and glucose levels with a doctor
  • Own your lifestyle - live healthily by regularly exercising, eating a balanced diet and quitting smoking
  • Raise your voice - support the call for more research and education focusing on women
  • Educate your family - promote healthy living among those closest to you
  • Donate - support the cause by donating your own time or money.
  Funds raised by Go Red For Women activities are used to increase heart disease awareness and to support research, community and education programs that benefit women's health. Over 200,000 health care providers have been given educational tools for the patients thanks to the efforts of the campaign.
  Across the US on February 6th, thousands of people will be donning red clothing in order to show support and to raise awareness. Many will also use this moment as a springboard for making lifestyle changes to reduce their personal risk. The Mayo Clinic recommend the following changes to help people "own their lifestyle:"
  • Maintain a healthy weight
  • Exercise 30-60 minutes most days of the week, or 60-90 minutes if weight loss is needed
  • Follow a diet that is low in salt, saturated fat and cholesterol
  • Do not smoke
  • Follow the advice of doctors and take medications precisely as prescribed.
  One thing that is especially important to realize is that heart disease can affect all women, regardless of age, race or ethnicity. Women with a family history of heart disease in particular should be aware of their risk factors.
  Amanda Gonzalez was only 18 when she was given an implanted cardioverter defibrillator to treat an irregular heart rhythm. She told Go Red For Women she wants women to know that heart disease is not limited to those over 65:
  "People would always tell me, 'You're too young to have heart disease,' but it can affect you at any age, especially if it's in your family history. One year prior to my cardiac event, my grandfather died of a heart attack in my home. Heart disease snuck up on me during the best time of my life. It's never too early to check your heart health, so don't wait until it's too late!"
  Go Red For Women has made a difference. More than 900,000 women have joined Go Red For Women. This group have been found to live healthily, talk about heart health with others and are more likely to visit their doctors - 91% visited their doctor in the past 12 months, compared with 73% of all US women.

  Lifestyle changes and education are the simplest ways that heart disease rates will fall. As we put on our red t-shirts today, we hope that Go Red For Women and the AHA continue to have success in the future.
  Written by