Monday, June 30, 2014

តើការបង្កើនការទទួលទានផ្លែឈើ និង បន្លែអាចជួយសម្រកទម្ងន់បានដែរឬទេ?

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ "Eating extra fruit and vegetable is healthy but may not reduce weight".


ប្រសិនបើអ្នកគិតថា តាមរយៈការបង្កើនការទទួលទានផ្លែឈើ និង បន្លែអាចជួយសម្រកទម្ងន់ នោះ អ្នកបានគិតខុសហើយ ។

if you think, by increasing the consumption of extra fruit and vegetable, may help shedding pounds off your waistline then you are wrong.  

យោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Alabama នៅ Birmingham បានអះអាងថា យុទ្ធសាស្រ្តនៃការសម្រកទម្ងន់សាមញ្ញមួយ តាមការបង្កើនអារម្មណ៍ ថាឆ្អែតពេញបរិបូរណ៏ដោយបរិភោគផ្លែឈើ និងបន្លែច្រើន នោះមិនមែនជាអនុសាសន៍របបអាហារ ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនោះទេ ។

According  to a new study from researchers at the University of Alabama at Birmingham claims that a common weight-loss tactic of increasing the feeling of being full by eating more fruits and vegetables is not an effective diet recommendation.

បើតាមសម្តីរបស់លោកស្រីបណ្ឌិត Kaiser ក្នុងបរិបទនៃរបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អ វិធីដ៏ ល្អបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយទម្ងន់នោះ គឺ ការបន្ថយកាឡូរី ។

According to Dr. Kaiser in the context of a healthy diet, the best way to reduce weight is to reduce caloric intake. 
Sunday, June 29, 2014

តើទទួលទានដំណេកប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយយប់ជាការសមស្របសម្រាប់មនុស្សវ័យកណ្តាល? how many hours of sleep per night is appropriate for middle age people?


Wakeup call ... more than eight hours of sleep a night can hurt decision making ability a


អ្នកណាក៏តែងតែនិយាយថា "ការគេង គឺ ពិតជាសំខាន់សម្រាប់សុខភាពល្អ និង សុខុមាលភាពផ្លូវ ចិត្ត»

We all often say that "Sleep is important for good health and mental well-being"

អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តតែតតែប្រាប់យើងផងដែរថា "ទទួលបានបរិមាណម៉ោងនៃការទទួលទាន ដំណេកនៅវ័យចំណាស់ អាចការពារជម្ងឺផ្លូវចិតក្នុងជីវិតខណៈវ័យយើងកាន់តែចាស់ទៅ ដូចយ៉ោង ជម្ងឺវង្វេងជាដើម។ 

We also have been told by the health experts "getting the right amount of sleep at an older age may prevent mental illness in later life such as dementia"

តើបរុស និង ស្រ្តី ដែលស្ថឹតនៅក្នុងអាយុ៥០ ទៅទល់និងអាយុ ៦៤ឆ្នាំ ហើយអ្នកដែលមានអាយុពី ៦៥ ឆ្នាំ ទៅទល់និង ៨៩ ឆ្នំា គួរទទួលទានដំណេកប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយយប់ ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហា សុខភាព ជាពិសេសបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនិងេសចក្តីសម្រេចចិត្តនិងការចងចាំ?

How many hours of sleep for men and women in the age group between 50 to 65 and those between 65 to 89 shall have per night in order to avoid any health problem in particular problem relating to decision-making and memories? 

យោងតាមការសិក្សាមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេស លើបរុស និង ស្រ្តីចំនួន ៩០០ រូប បានរកឃើញថា មនុស្សមានអាយុពី ៥០ ទៅ ៦៤ឆ្នាំ ដែលទទួលទានដំណេកតិចជាង ៦ ម៉ោង និងលើសពី ៨ ម៉ោង នាពេលយប់នោះគឺមានសមត្ថភាពធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងការចងចាំមិនល្អប្រពៃ ។ ក៏ប៉ុន្តែចំពោះ អ្នកដែលមានអាយុពី ៦៥ ឆ្នាំ ទៅទល់និង ៨៩ ឆ្នាំ នោះអំណាចនៃខួរក្បាលរបស់ពួកគាត់ ត្រូវបាន អោនថយប្រសិនបើគាត់ទទួលទានដំណេកលើសពី៨ម៉ោងក្នុងមួយយប់។

According to a UK study of almost 9000 men and women has found people aged 50 to 64 who sleep less than six and more than eight hours a night have worse decision-making ability and memories. But for older adults aged 65 to 89, brain power was only impaired if they slept over eight hours a night.


Saturday, June 28, 2014

បង្ការខ្លាញ់ក្នុងថ្លើម - Prevent Fatty Liver


បងា្ករខ្លាញ់ក្នុងថ្លើម (cirrhosis - ជម្ងឺក្រិនថ្លើម

Betaine, រកឃើញនៅក្នុងមើម beetroot គឺជាប្រភេទសារធាតុ lipotrope ។ សារធាតុ Lipotrobe នេះ វាការពារ ឬ កាត់បន្ថយកំណើននៃជាតិខ្លាញ់មាននៅក្នុងថ្លើម ។ Lipotropics វាមានសារៈសំខាន់ក្នុង ការថែទាំថ្លើមអោយមានសុខភាពល្អ និង សម្រាប់ដុតខ្លាញ់ដើម្បីបង្កើតថាមពលបន្ថែមទៀត ។ បើគ្មានការ lipotropics: ដូចយ៉ាងសារធាតុ betaine នោះខ្លាញ់ និង ទឹកប្រមាត់អាចរាំងជាប់នៅក្នុង ថ្លើម ដែលនឹងបង្ករឱ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ: ដូចជាថ្លើមក្រិន និង ទប់ស្កាត់សារធាតុរំលាយអាហារជាតិ ខ្លាញ់ ។ 


គ្រឿងផ្សំ:

- មើម beetroot (មធ្យម) ១ មើម 
- មើម ការ៉ុត ១ មើម 
- ផ្លែក្រូចឆ្មា មួយភាគបួននៃផ្លែ (ទាំងសំបក) 


ចំណាំ: Beetroot មានសារធាតុឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាមួយប្រភេទ គួរចាប់ផ្តើមសាកល្បងមួយភាគតូច ប្រសិនបើអ្នកមិនដែល ធ្លាប់បានទទួលទានទឹកមើម beetroot ។ គួរទទួលទានទឹកនេះ ២-៣ ដងក្នុង មួយសប្ដាហ៍ ។ 

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចុចទីនេះ ==> http://juicing-for-health.com/health-benefits-of-beets.html


តើ Cirrhosis ជាអ្វី? ==> Cirrhosis ជម្ងឺក្រិនថ្លើម 

តើ Betaine ជាអ្វី? ==> Betaine ឬ betaine anhydrous or trimethylglycine (TMG)

តើ Lipotrope ជាអ្វី? ==> Lipotrope  PREVENT FATTY LIVER (CIRRHOSIS)

Betaine, a compound found in beetroot, is a lipotrope. It prevents or reduces accumulation of fat in the liver. Lipotropics are necessary for maintenance of a healthy liver, and for burning fats for additional energy. Without lipotropics, such as betaine, fats and bile can become trapped in the liver, causing severe problems such as cirrhosis and blocking fat metabolism.

JUICE RECIPE:

- 1 medium-sized beetroot
- 1 carrot
- ¼ lemon (with peel)

NOTE: Beetroot is very potent, start with small amounts if you're not used to drinking beetroot juice. Consume only 2-3 times a weeks. 

.

Friday, June 27, 2014

បញ្ចុះជាតិស្ករក្នុងឈាម (Lowering Blood Sugar)LOWERING BLOOD SUGAR

Cilantro (ប្រទេសខ្លះហៅ Coriander = ជីវ៉ាន់ស៊ុយ) has an anti-diabetic effect and can regulate blood sugar. When juiced and consumed regularly, cilantro can help stimulate the secretion of insulin, thereby lowering blood sugar.

Other health benefits of this combo:
- Reduce cholesterol oxidation
- Encourage better sleep quality
- Lower the risk of kidney stones
- Boost immunity system
- Anti-microbial and anti-inflammatory properties

JUICE RECIPE:
- 1 cucumber
- 2 ribs of celery
- 2 green apples
- A handful of cilantro
- 1 lime

http://juicing-for-health.com/health-benefits-of-cilantro.html

Wednesday, June 25, 2014

តែបៃតង - តើវាល្អ ឬ អាក្រក់សម្រាប់អ្នក? - Green Tea - Good or Bad for You?

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ "GREEN TEA - GOOD OR BAD FOR YOU?"

Photo: GREEN TEA - GOOD OR BAD FOR YOU?

Green tea has been receiving very positive media attention in recent years. While green tea has high antioxidants level and beneficial for the average person, it is not necessarily good for a certain group of people due to its high amount of tannins.

Tannin is a stimulant that may interfere with stress hormones, and inhibit absorption of minerals such as zinc and iron. Avoid drinking green tea if you are suffering from these conditions ...
Anemia, autoimmune diseases, asthma, allergies, digestive disorders, sinusitis, skin problems, adrenal fatigue and cancer. This list is not exhaustive but are the most common conditions.

Better option, tea with very low or no tannins: Chamomile and peppermint tea. 

Information by: www.juicing-for-health.com

Choose to live healthy! <3


Green tea has been receiving very positive media attention in recent years. While green tea has high antioxidants level and beneficial for the average person, it is not necessarily good for a certain group of people due to its high amount of tannins.

Tannin is a stimulant that may interfere with stress hormones, and inhibit absorption of minerals such as zinc and iron. Avoid drinking green tea if you are suffering from these conditions ...
Anemia, autoimmune diseases, asthma, allergies, digestive disorders, sinusitis, skin problems, adrenal fatigue and cancer. This list is not exhaustive but are the most common conditions.

Better option, tea with very low or no tannins: Chamomile and peppermint tea. 

Information by: www.juicing-for-health.com

ស្វែងយល់អំពី ==> Tannin
ស្វែងយល់អំពីបន្ថែមអំពី==> Auto immune system  (ជាជម្ងឺនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ  កើតឡើង ខណៈដែលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់មនុស្ស វាយប្រហារទៅលើជាលិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ

Home cooked meals - Protein night

deep fried tofu

Spicy tofu

Sesame omelet 

Tuesday, June 24, 2014

អាហារ ១០ មុខដែលសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស៉្យូមល្អបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីមានគភ៌ - 10 Best Calcium Rich Foods for Pregnant Women

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ "Top 10 Best Calcium Rich Foods for Pregnant Women"

10-Best-Calcium-Rich-Foods-for-Pregnant-Women

កាល់ស៉្យូមជួយរាងកាយរបស់យើងតាមវិធីដូចខាងក្រោម:


 • រក្សាឆ្អឹង និង ធ្មេញរឹងមាំ  
 • ជំនួយដល់ចលនាសាច់ដុំបានយ៉ាងងាយស្រួល
 • ការទំនាក់ទំនងរវាងខួរក្បាល និង រាងកាយ 
 • ជំនួយចលនាឈាមទូទាំងរាងកាយ 
 • ជួយបញ្ចេញអរម៉ូន និង អង់ស៊ីម ដែលមានមុខងារស្ទើរផ្នែកនៃរាងកាយរបស់មនុស្ស 

Calcium helps our body in following ways:


 • To maintain strong bones and teeth.
 • For muscles to move easily.
 • For healthy communication between the brain and rest of the body.
 • Help blood vessels move blood throughout the body.
 • Help release hormones and enzymes that affect almost every function in the human body.


10 Calcium Rich Foods for Pregnant Women

មូលហេតុដែលអាហារសម្បូរដោយជាតិកាល់ស៉្យូមមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ:

ទោះបីជាកាល់ស៉្យូមមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងគ្រប់ៗ គ្នា វាមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ ជាពិសេស សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដោយសារតែរាងកាយរបស់ស្រ្តីបានអនុវត្តភារៈកិច្ចទ្វេរដង ។

អាហាររូបត្ថម្ភល្អសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស៉្យូមរួមជាមួយសារធាតុចិញ្ចឹមដទៃទៀតខណៈមានផ្ទៃពោះអាចជួយកំណើននិងការអភិវឌ្ឍនៃទារកក្នុងស្បូននោះ ។

សារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ទារក: 

ស្រ្តីដែលរំពឹងថាមានផ្ទៃពោះត្រូវការជាតិកាល់ស៉្យូមបន្ថែមដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនៃឆ្អឹង ធ្មេញ និង បេះដូងដែលមានសុខភាពល្អ សរសៃប្រសាទ និង សាច់ដុំរបស់ទារក ។

កង្វះ (ជាតិកាល់ស៉្យូម) នាំឱ្យមានជម្ងឺពុកឆ្អឹង: 

បរិមាណអតិបរមានៃជាតិកាល់ស៉្យូមនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើង គឺ ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្អឹង។ ប្រសិនបើស្ត្រីមិនអាចទទួលទានអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិកាល់ស៉្យូមខណៈមានផ្ទៃពោះនោះរាងកាយរបស់នាងនឹងស្រូបបយកជាតិកាល់ស៉្យូមទាមទារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ទារកពីឆ្អឹងរបស់ម្តាយ ។ ជាលទ្ធផលម្តាយរបស់ទារកនោះ អាចទទួលរងគ្រោះពីជម្ងឺពុកឆ្អឹង ។ ជម្ងឺ ពុក ឆ្អឹង ធ្វើអោយឆ្អឹងក្លាយជាស្តើង ទន់ខ្សោយ និង ផុយ ហើយវាក៏អាចនាំឱ្យបាក់ គ្រាប់តែការរងរបួស ស្រាលក៏ដោយ ។

Reasons Why Calcium Rich Foods are Important for Pregnant Women:

Though calcium is very useful for everyone in general, it is especially important and essential for pregnant woman because her body is performing double duty. Good nutrition rich in calcium along with other nutrients, during pregnancy helps growth and development of the fetus in the womb.


Important for fetal development: The expectant mother needs calcium to add mass to the baby’s bones, teeth and for the development of healthy heart, nerves and muscles.


Deficiency leads to osteoporosis: Maximum quantity of the calcium within our body is found within the bones. If your woman is not able to consume great deal of calcium in diet during pregnancy the body draws the required calcium content for the fetal development from the mother’s bones. As a result of which, the mother could suffer from osteoporosis. Due to osteoporosis, bones become thin, weak and fragile and could lead to fracture due to minor injuries.

អានបន្ថែម Top Best Calcium Rich Foods for Pregnant Women 


បំបាត់ការទល់លាមក - Relieve Constipation

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ "Relieve Constipation"


A friend's child (6 years old) has a rather severe constipation issue. She tried all kinds of things ... more water, prune juice, bananas, probiotics, etc, but nothing worked till she gave her this juice. Of course, what works for one may not work for another, but it's worth a try when constipation is a problem! 

គ្រឿងផ្សំ: 

(ចំណាំ: ចំពោះកូនចូរប្រើផ្លែឈើដូចបានរៀបរាប់ខាងក្រោមតែពាក់កណ្តាលចំណែក) 
- ផ្លែប៉ោមពណ៌បៃតង ២ ផ្លែ 
- ផ្លែ kiwi ៣ ផ្លែ
- ក្រូចឆ្មា (ច្របាច់យកទឹកពីក្រូចឆ្មាមួយចំណឹតតូច-ប្រសិនចូលចិត្ត)

JUICE RECIPE:

(Note: For children, use only half of this portion)
- 2 green apples
- 3 kiwi fruits
- a squeeze of lime juice (optional)


ស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៏នៃផ្លែ Kiwi => http://juicing-for-health.com/health-benefits-of-kiwifruit.html

Sunday, June 22, 2014

ទឹកបន្លែផ្លែឈើដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតដោយសាររ៉ាឌីកាល់សេរី - Juice to Reduce Free Radical Damage

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ Juicing for Health


WHEN YOU BBQ ...


It's summer and BBQ season in many countries. If you barbecue, do not burn your food, as consuming burnt food is feeding your body with free radicals (oxidants) that can be harmful to your body.

If you BBQ, do eat fresh cucumbers with your barbecued food. Cucumber has alkaline-forming minerals and excellent anti-carcinogenic properties that help neutralize the free radicals from barbecued food.

Or, serve a super anti-carcinogenic drink that also helps reduce your body temperature in the summer heat:

JUICE RECIPE:
- 2 green apples
- 1 cucumber
- 2 ribs celery
- ⅙ lemon
- A handful of mint leaves
- Some ice cubes (optional)

Friday, June 20, 2014

ព័ត៌មានជំនួយ ១០ ប្រឆាំងនិងភាពចាស់ - 10 anti-ageing tips

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ Live younger and Healthier 


ពាក្យ Ageing គឺ សំដៅលើដំណើរការពហុភាគីនៃការផ្លាស់ប្តូររាងកាយ ផ្លូវចិត្ត និង សង្គម (Ageing in humans refers to a multidimensional process of physical, psychological, and social change)


Ageing ឬ ភាពចាស់បច្ចុប្បន្ននេះ ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជម្ងីមួយចំនួន ដូចជា ជម្ងឺសរសៃ ឈាមបេះដូងជម្ងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺវង្វេង ។ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តមាន ជំនឿថា ជម្ងឺទាំងនេះ និង ដំណើរចូលវ័យចំណាស់ គឺ ជាលទ្ធផលនៃផលប៉ះពាល់នៃការរំលាយ អាហារ (metabolism) របស់យើង ។ ចំណុចសំខាន់គឺការរ៉ាឌីកាល់សេរី (free radicals) - បំណែកនៃ ម៉ូលេគុលនោះ ធ្វើអោយខូចខាតដល់រចនាសម្ព័នកោសិកានៅក្នុងដំណើរការមួយដែលគេហៅថា កត់សុី (oxidation) 


Ageing is currently associated with a number of illnesses, such as coronary heart disease, stroke, diabetes and dementia. Scientists believe these diseases and the ageing process itself result from the accumulated side effects of our metabolism. The key culprits are free radicals - molecular fragments that damage cell structures in a process called oxidation.

អានអត្ថបទដើម ==> "Live Younger and Healthier"

ជម្រើសដែលមានសុខភាពល្អ (Healthy Choice)

ដកស្រង់ពី Cleveland Clinic
Cleveland Clinic publicly share "Healthy Choice for your summer cookout (infographic)

Your how-to guide for having a healthier cookout. Infographic on HealthHub from Cleveland Clinic


Natural Pain Killer
ស្វែងយល់អំពី ==> Bromelain 

This combo is high in antioxidants and vitamin C which are natural pain killers. Pineapple juice contains Bromelain, a good anti-inflammatory food, but drink only freshly extracted juice. Canned or frozen pineapple juices have lost this pain-reducing enzymes.
Romaine lettuce, cilantro and ginger all have their individual anti-inflammatory properties, making this juice combo very effective to greatly reduce inflammation and pain.

Juice Recipe:
1/2 a pineapple
2 ribs celery
1 head of Romaine lettuce
A handful of cilantro
A thumb-sized piece of ginger

Note: Pineapple may clog up your juicer when juicing as it is very fibrous. Remove skin, cut into smaller pieces for juicing.

Wednesday, June 18, 2014

ស៊ុបល្ពៅនិងផ្សិតចម្រុះ (Pumpkin & Mix Mushroom Soup)

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ DayDayCook


ក្រឿងផ្សំ - Ingredients 

ល្ពៅ ៤០០ ក្រាម - 400g pumpkin

ផ្សឹតចម្រុះ ៨០០ ក្រាម - 800g mixed mushrooms

(Shitake, button, abalone, straw mushrooms)

ស្លឹកខ្ទឹម ៥ ក្រាម - 5g chopped spring onion

ទឹក ១លីត្រកន្លះ - 1500ml water

អំបឹល - Salt to taste

ប្រេងឆា១ ស្លាបព្រាកាហ្វេ - 1 teaspoon of oil

ម្សៅស៊ុបមាន់ ១/៤ ស្លាបព្រាបាយ - ¼ tablespoon chicken powder


គ្រាប់ធញ្ញជាតិ និង ផ្លែឈើដែលអាចផលិតទៅជាទឹក (ស្រដៀងនឹងទឹកដោះគោ)


រូបភាពដោយ "Nutrition & Food Facts"

Monday, June 16, 2014

ទឹកបន្លែផ្លែឈើដើម្បីបន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម (Juicing for Reducing Blood Sugar Level)

ដកស្រង់ពីអ្តបទ "Juicing for Reducing Blood Sugar Level"


ទឹកដើម្បីបន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម 

ផ្លែម្រះ (Bitter gourd/melon) ជាបន្លែស្រដៀងនឹងអាំងស៊ុយលីន (insulin-like) ដ៏ល្អបំផុត ដែលសម ស្របនឹងការបញ្ចុះកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនៃអ្នកជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម ។ 

កាត់បន្ថយ / លុបបំបាត់អាហារដែលបង្កភាពគ្រោះថ្នាក់: 
អាហារកែឆ្នៃ / អាហារដែលចម្រាញ់ ផលិតផលម្សៅ និង ស្ករ ផលិតផលទឹកដោះគោ (លើកលែងតែ យ៉ាអួ - yogurt) ស្រា និង ថ្នាំជក់  ។ 

គ្រឿងផ្សំ:

- ផ្លែប៉ោមពណ៌បៃតង ១ ផ្លែ
- ផ្លែម្រះកន្លះផ្លែ
- ផ្លែត្រសក់កន្លះផ្លែ
- ២ធាង
- ផ្លែក្រូចឆ្មា ១/៤ (នៃផ្លែ)

ស្វែងយល់អំពី "អត្ថប្រយោជន៏សុខភាពនៃផ្លែម្រះ"

JUICE TO REDUCE BLOOD SUGAR LEVEL


Bitter gourd/melon is one of the best insulin-like vegetable that is very suitable to bring down blood sugar level in diabetics. 

Reduce/eliminate harmful foods: 

Processed/refined foods, flour and sugar products, dairy products (except yogurt), alcohol, tobacco.

JUICE RECIPE:
- 1 green apple
- ½ bitter gourd
- ½ cucumber
- 2 sticks celery
- ¼ lemon


ទឹកឪឡឹក និង ផ្លែក្រូចថ្លុង (Watermelon & grapefruit juice)

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ "Tease Your Taste Buds" 


watermelon + grapefruit juice that combines a taste that teases your taste buds: sweet, bitter, sour, tangy, salty.

SOME HEALTH BENEFITS:
- Improves blood circulation
- Promotes digestion and bowel movements
- Detoxifies the kidneys
- Reduces fluid retention 
- Reduces inflammation
- Reduces body acidity

JUICE RECIPE:
- 1 small watermelon
- 1 grapefruit
- A squeeze of lemon juice
- A pinch of natural sea salt

NOTE: 
If you're on any medication, DO NOT consume grapefruit or its juice as it may interfere with the metabolism of the drugs.

Saturday, June 14, 2014

ការយល់ចិត្ត និង ការគាំទ្រឥរិយាបថសង្គម (Empathy and Pro-social Behavior)

ដកស្រង់ពីអត្ថបទនិពន្ធដោយលោកស្រី Mani Scienide (M.D)


Emotion Regulation Moderates the Association between Empathy and Prosocial Behavior

Patricia L. Lockwood, Ana Seara-Cardoso, Essi Viding

Theory and evidence suggest that empathy is an important motivating factor for prosocial behaviour and that emotion regulation, i.e. the capacity to exert control over an emotional response, may moderate the degree to which empathy is associated with prosocial behaviour. However, studies to date have not simultaneously explored the associations between different empathic processes and prosocial behaviour, nor whether different types of emotion regulation strategies (e.g. cognitive reappraisal and expressive suppression) moderate associations between empathy and prosocial behaviour. One hundred–and-ten healthy adults completed questionnaire measures of empathy, emotion regulation and prosocial tendencies. In this sample, both affective and cognitive empathy predicted self-reported prosocial tendencies. In addition, cognitive reappraisal moderated the association between affective empathy and prosocial tendencies. Specifically, there was a significant positive association between empathy and prosocial tendencies for individuals with a low or average tendency to reappraise but not for those with a high tendency to reappraise. Our findings suggest that, in general, empathy is positively associated with prosocial behaviour. However, this association is not significant for individuals with a high tendency for cognitive reappraisal.

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0096555

kali ann fox hunt 1 by pt-photo-inc
http://www.deviantart.com/art/kali-ann-fox-hunt-1-216121062

កំហឹង និង បេះដូង (Anger & the Heart)

ដកស្រង់ពីអត្ថបទនិពន្ធដោយលោកស្រី Mani Scienide (Mani Scienide, M.D.)
Jerry Suls

In the popular imagination, anger has long been linked to cardiovascular diseases (CVD), but empirical validation from case–control and prospective studies emerged only in the 1970’s. After describing the multidimensional nature of anger and its assessment (via self-report or observed in structured interviews), this paper selectively reviews evidence in (a) behavioral epidemiology, (b) stress and biological processes with implications for cardiopathogenesis, and (c) behavioral/pharmacological interventions for anger/hostility reduction. Although evidence is inconsistent, chronic feelings of anger, cynical distrust and antagonistic behavior are at least modestly associated with risk of both initiation and progression of CVD. Anger/hostility also is linked to stress exposure and reactivity, exaggerated autonomic function, reduced heart rate variability, platelet aggregation and inflammation. Clinical and pharmacologic treatment of anger/hostility has the potential to reduce anger and its health-damaging effects. Limitations, including third-variable explanations and overlap among the negative emotions, and implications for cardiology and behavioral medicine research and practice are discussed.


Vudu Juju inside Sakura Vacbed by my-over-exposure

ភាពតានតឹងផ្លូវចិត្ត (Psychological stress)

Mani Scienide (Mani Scienide, M.D.) A Social Neuroscience Perspective on Stress and Health
Keely A. Muscatell and Naomi I. Eisenberger

Psychological stress is a major risk factor for the development and progression of a number of diseases, including cardiovascular disease, cancer, arthritis, and major depression. A growing body of research suggests that long-term, stress-induced activation of the sympathetic nervous system (SNS) and the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis may lead to increases in inflammation, which is known to play a key role in the pathophysiology of a variety of diseases. Furthermore, the burgeoning fields of social neuroscience and health neuroscience have begun to identify the neurocognitive mechanisms by which stress may lead to these physiological changes. Here we review the literature examining the neurocognitive correlates of stress-induced SNS, HPA, and inflammatory responses. Specifically, we summarize the results of neuroimaging studies that have examined the neural correlates of stress-related increases in SNS, HPA, and inflammatory activity. A set of neural systems involved in threat processing, safety processing, and social cognition are suggested as key contributors to stress-related changes in physiology. We conclude by offering suggestions for future research in the exciting new field of health neuroscience.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3859704/

Faded Away by Kali-Ann
http://www.deviantart.com/art/Faded-Away-152101429

វិធីបកសំបកដំឡូងដោយដៃ (How to Peel a Potato with Your Bare Hands - CHOW Tip)

អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែទន្លាប់ - Health Benefits of Persimmon

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ Health Benefits of Persimmon


ផ្លែទន្លាប់ ឬ Persimmon (មកពីភាសាក្រិក Diospyros មានន័យថា "ផ្លែឈើរបស់ព្រះ") ផ្លែទន្លាប់ មិនមែនជាផ្លែឈើ ក៏ប៉ុន្តែវាជាផ្លែ Berry មូលដ៏ធំមួយ ប្រកបដោយទឹកដម មានសំបករលូនហើយ ស្តើង មានព៌ណខុសប្លែកពីគ្នា (ពីពណ៌លឿងទៅពណ៌ទឹកក្រូច) អាស្រ័យលើកម្រិតនៃភាពទុំជោរ។ សាច់ផ្លែទន្លាប់ (pulp) គឺ ទន់ ដូចខ្ទិះ (creamy) ស្អឹតរមួត (gelatinous) ពេលដែលវាទុំជោរ ។

Persimmon (Diospyros—Greek for “fruit of the gods“) is really not a fruit, but a large, round, succulent berry, with a smooth, thin peel of variable color (from yellow to brilliant orange), depending on the degree of ripening. The pulp is soft, creamy, almost gelatinous when the fruit is fully ripe.
ដ៏
ផ្លែទន្លាប់ទុំ វាផ្អែមហើយមាន "រស់ជាតិដូចទឹកឃ្មុំ" ។ ផ្នែកខ្លះនៃសាច់របស់វា អាចប្រែទៅជាពណ៌ ត្នោត នេះមិនមែនដោយសារតែវារលួយខូចនោះឡើយ តាមពិត គឺ ដោយសារតែជាតិស្ករក្នុងផ្លែ ។

A ripe persimmon tastes very sweet and has a “honey flavor”. Some parts of the flesh may turn brown but this is not because it has turned bad, but is actually the sugar in the fruit

ផ្លែទន្លាប់ ក៏ដូចជាស្វាយដែរ មិនត្រូវបានយកទៅកិនជាទឹក (juiced) ទេ ជាធម្មតា គឺ យើងទទួល ទានផ្លែតែម្តង ជួនកាលយើងយកវាទៅកិនធ្វើជាទឹកក្រឡុក smoothies ។ ផ្លែទាំងអស់នេះ ជា ប្រភពនៃអាហារសរសែ វាមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ និង សម្បូូរទៅដោយសារធាតុបំប៉ន ។

Persimmons are usually not juiced but are eaten on its own, like a mango, or pureed or for making smoothies. They are highly fibrous, delicious and nutritious.

អត្ថប្រយោជន៍អាហារូបត្ថម្ភ 

ផ្លែទន្លាប់ ជាប្រភពដ៏ល្អនៃសារជាតិអាហារូបត្ថម្ភ (phytonutrients) មួយចំនួន :

 • cryptoxantin - ផ្ដល់ពណ៌ទឹកក្រូចដ៏អស្ចារ្យ 
 • catechins និង gallocatechins ជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម ដែលស្ថឹតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ នៃសារជាតិ flavonoids ត្រូវគេទទួលស្គាល់ថា មានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាក និង នឹងការហូរឈាម hemorrhagic 
 • អាស៊ីត betulinic (betulinic acid) ប្រឆាំងនឹងជម្ងឺមហារីក
 • បែតា carotene (beta carotene lycopene សារជាតិ lutein និង  zeaxanthin ព្រមទាំង  cryptoxanthin ជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម ជួយទប់ស្កាត់រ៉ាឌីកាល់សេរី (free radicals) និង ការពារជម្ងឺមហារីក 

ផ្លែទន្លាប់ជាប្រភពដ៏ប្រពៃនៃវីតាមីន A, C, និង ជំពូកវីតាមីន B ចម្រុះ ។ ផ្លែទន្លាប់ សម្យូរទៅដោយ សារធាតុខនិជ (minerals) រួមមាន កាល់ស៉្យូម (calcium)  ប៉ូតាស៉្យូម (potassium) ជាតិដែក (iron) ម៉ង់ហ្គាណែ (manganese) ផូស្វ័ រ (phosphorus) និង ទង់ដែង (copper)

Nutritional Benefits

Persimmon is an excellent source of a few known phytonutrients:

 • cryptoxantin that gives it the brilliant orange color
 • catechins, gallocatechins are anti-oxidants from the flavonoids family, known to have anti-inflammatory and anti-hemorrhagic properties
 • anti-tumor compound betulinic acid
 • beta carotene, lycopene, lutein, zeaxanthin, and cryptoxanthin are anti-oxidants that help neutralize free-radicals and prevent oxidation and cancer
Persimmon is rich in vitamin A, C, the B vitamins. In the minerals department, it is dense-packed with calcium, potassium, iron, manganese, phosphorus and copper.

អត្ថប្រយោជន៍សុខភាព 

ផ្លែទន្លាប់មានលក្ខណៈសម្បត្តិនៃសារធាតុបញ្ចុះលាមក (laxative) និង ជាតិទឹក/វត្ថុធាតុរាវ (diuretic) ហើយត្រូវបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សម្រាប់មនុស្សដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ ជាពិសេស មានបញ្ហា ថ្លើម ។ វាជាផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុផ្តល់ថាមពល ។ នេះហើយជាមូលហេតុ ដែលវា ត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់កុមារ មនុស្សលេងកីឡា និង មនុស្សដែលនឿយហត់ផ្នែករាង កាយ ឬ ផ្លូវចិត្ត ។ 

ខាងក្រោមនេះ ជាលក្ខណៈសម្បត្តិព្យាបាល និង មានសុខភាពល្អផ្សេងៗ នៃផ្លែឈើដ៏ផ្អែមនេះ:

Health Benefits

Persimmon does have laxative and diuretic properties and is particularly recommended for people suffering from liver problems. It is also an energy-dense fruit. That’s why it is recommended for children, people playing sports and who are physically or mentally tired.

Below are various therapeutic and healthy properties of this very sweet fruit:

ផ្តាសាយ និង ជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយ

គួរអរគុណដល់វីតាមីន ដែលផ្ទុកនៅក្នុងផ្លែទន្លាប់ វាមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងមុខងារ ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ (immune system) និង អាចជួយបន្ថយរោគសញ្ញានៃ ជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយ និង ផ្តាសាយ ព្រមទាំង មេរោគឆ្លង ឬ លក្ខណៈប្រភេទនៃការរលាក (inflammatory conditions) ផ្សេងៗ ទៀត ។

Cold and flu:  Thanks to its content in vitamin C, persimmon is highly effective in enhancing the immune system function and can help relieve the symptoms of flu and cold, as well as many other infectious or inflammatory conditions.

ទល់លាមក: 

ផ្លែទន្លាប់ មានលក្ខណៈសម្បត្តិនៃសារធាតុបញ្ចុះលាមកដ៏អស្ចារ្យ ដោយសារតែជាតិ សរសៃ និង ជាតិទឹកដែលផ្ទុកនៅក្នុងផ្លែ វាអាចជាឱសថធម្មជាតិ ដ៏មានឥទ្ធិពលកព្យាបាលបញ្ហាទល់លាមក ។

Constipation:  Due to its high content in fiber and water, persimmon does have excellent laxative properties that can be a powerful natural remedy for constipation.

ឥទ្ធិពលក្នុងការបង្កើនការបញ្ចុះទឹកមូត្រ

ផ្លែទន្លាប់ មានលក្ខណៈសម្បត្តិនៃសារធាតុបង្កើនការបញ្ចុះទឹកនោមដ៏អស្ចារ្យ ដោយសារតែសារ ធាតុប៉ូតាស៉្យូមនិងជាតិកាលស៉្យូមដែលផ្ទុកនៅក្នុងផ្លែ ។ បរិភោគផ្លែទន្លាប់មួយថ្ងៃមួយផ្លែជាវិធីដ៏ មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ ឬ បន្ថយភាពផ្ទុកទឹកនៅក្នុងរាងកាយ ។ បរិភោគផ្លែទន្លាប់ជារៀង រាល់ថ្ងែ វាល្អប្រសើរជាងការប្រើថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមទាំងឡាយ  ដោយហេតុថាផ្លែទន្លាប់ មិនបង្ករការ បាត់បង់នូវសារធាតុប៉ូតាស៉្យូម ដូចឱសថបញ្ចុះទឹកមូត្រមួយចំនួន ដែលត្រូវបានបានគេស្គាល់ និង តផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបាត់បង់នៃសារធាតុប៉ូតាស៉្យូម 

Diuretic effect:  Persimmon does have excellent diuretic properties, due to its high content in potassium and calcium. Eating a persimmon a day is an effective way to prevent or relieve water retention. Daily consumption of persimmon is better than the use of diuretic drugs, since persimmon does not cause potassium loss which is associated with many known diuretics.

សម្ពាធឈាមខ្ពស់

ជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមខ្ពស់ និង ទប់ស្កាត់បញ្ហាបេះដូងមួយចំនួន ដែលទាក់ទិននឹងជម្ងឺ លើសឈាម ។

High blood pressure:  Helps reduce high blood pressure and prevent many heart conditions associated with hypertension.

សុខភាពថ្លើម និង បន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយ

ផ្លែទន្លាប់ គឺ ជាប្រភពដ៏អស្ចារ្យនៃអុកស៊ីតប្រឆាំង ដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ចំពោះសុខភាពថ្លើម និង ការបន្សាបជាតិពុលទាំងឡាយនៅក្នុងរាងកាយ ។ អុកស៊ីតប្រឆាំង ជួយបន្សាបជាតិពុល និង សារធាតុផ្សេងៗ ទៀតនៅក្នុងរាងកាយ វាការពារ និង ព្យាបាលការខូចខាត ដែលបង្កឡើងដោយ រ៉ាឌីកាល់សេរី (free radicals) ។

Liver health and body detoxification:  Persimmon is an excellent source of anti-oxidants which play a key role in liver health and body detoxification. Anti-oxidants help neutralize toxins and other harmful substances in the body, prevent and treat the damages caused by free-radicals.

ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលតាមបៀបបទធម្មជាតិ

ផ្លែទន្លាប់ជាផ្លែឈើដែលអាចរំលាយបានយ៉ាងងាយស្រួល ហើយវាក៏ផ្តល់នូវថាមពលត្រៀម ( បែប បទជាជាតិស្ករ) ដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពដែលតម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់ថាមពល។ មូលហេតុនេះហើយ បានជាគេបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជាពិសេសសម្រាប់កុមារ និង អ្នកកីឡា ឬ អ្នកសកម្មផ្នែករាង កាយ ។

Natural energizer:  Persimmons are highly digestible fruits and also provide a lot of readily available energy (in the form of sugars) to sustain any energy-requiring activity. That’s why they are particularly recommended for children and people who practice sports or other physical activities.

ភាពតានតឹង អស់កម្លាំង និង ល្ហឹតល្ហើយ

ដោយសារតែជាតិស្ករ និង ប៉ូតាស៉្យូមមានកម្រឹតខ្ពស់ ទឹកផ្លែទន្លាប់អាចជួយពង្រឹងរាងកាយជាមួយ នឹងថាមពល កាត់បន្ថយរោគសញ្ញានៃភាពតានតឹង ល្ហឹតល្ហៃ អស់កម្លាំង ដោយមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំ គ្រាប់ បង្កើនកម្លាំង និង អាហារូបត្ថម្ភពិសេស ។

Stress, tiredness and fatigue:  Due to their high content in sugars and potassium, persimmon juice can help reinforce the body with energy and relieve the symptoms of stress, fatigue and tiredness without the need to use special energetic and nutritional supplements.

Friday, June 13, 2014

គ្រឿងផ្សំធ្វើទឹកសាឡាត់ Balsamic (Balsamic Vinaigrette Recipe)

The Perfect Homemade Balsamic Vinaigrette Recipe – It’s Easy!


គ្រឿងផ្សំ (សម្រាប់ ១ ក្រឡដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព)

 • ទឹកខ្មេះ balsamic កន្លះកែវ
 • ប្រេងអូលីវ ១/២ កន្លះកែវ
 • mustard (ទាំងមូល) ១ ស្លាបព្រាកាហ្វេ 
 • អំបិលសមុទ្រ ១/៤ ស្លាបព្រាកាហ្វេ
 • ម្រេចខ្មៅបុក/កិន ១/៨ ស្លាបព្រាកាហ្វេ

Unlocking the physical, psychological reasons for low libido

Women and Low Sex Drive: Why It Happens, How to Help It
Unlocking the physical, psychological reasons for low libido

Besides giving you and your partner a feeling of intimacy, sex has a long list of benefits: It can reduce stress, lower blood pressure, improve sleep, increase endorphins and may even boost your immunity.

Does it count as exercise? Yes, yes it does.

Why a low libido?

With all the health benefits, why does low libido occur? It may come down to the basic drives that help us survive.

Most of us feel driven to eat out of hunger as food is necessary to live. Sex is different. It is critical for human survival but not for our individual survival. Many people aren’t driven to exercise, but they enjoy it once they do it. For many women, the same is true about sex.

In mid-life and beyond, it’s not uncommon or abnormal for women to notice they have a diminished or even absent sex drive. In some cases, this is not considered a problem. It depends on whether it concerns a woman herself. If she’s not bothered by it, or if she still enjoys sex at times, but just does not actively pursue it, it wouldn’t be considered an issue.

On the other hand, a true case of low libido, or what doctors call Hypoactive Sexual Desire Disorder, can have a variety of physical causes. Ovary removal and the lack of the sex hormones estrogen and testosterone can diminish with natural menopause or other conditions.

Dealing with lower testosterone

Unfortunately, there is no FDA-approved way of giving women testosterone, the “hormone of desire” to women.

On a milligram per milligram basis, women actually have more testosterone than estrogen. Both the adrenal glands and the ovaries make testosterone.

Testosterone levels can plummet in women as they age, with ovary removal, or because of other medical conditions. It’s not just sex drive that can drop with low testosterone. It’s also muscle strength and energy levels.

One way around this problem is to use off-label testosterone. However, this requires great care because too much testosterone can lead to acne, hair loss, facial hair growth, aggressiveness and permanent voice changes. It’s important to work with a hormone expert to ensure the dosing is correct.

Currently, compounding pharmacies are the mainstay for testosterone or using 1/10 of a commercially available male preparation.

Women's Health

ស្វែងយល់អំពី ==> endorphin
ស្វែងយល់អំពី ==> testosterone 
ស្វែងយល់អំពី ==> low libido 

បញ្ចុះកូឡេស្តេរ៉ុលរបស់អ្នក (Lower your cholesterol)

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ "Lower your cholesterolLOWER YOUR CHOLESTEROL

This juice combo is great for naturally reducing cholesterol, and at the same time reduce cellulite and fat deposits! However, if you're on any medication or chemotherapy, it is best to avoid consuming grapefruit.

JUICE RECIPE:

- 1 large grapefruit
- 2 Asian pears (better medicinal properties)
- ¼ lemon
- ½-inch ginger root
- Add a pinch of 
sea salt

ស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៏នៃផ្លែក្រូចថ្លុង "Health Benefits of Grapefruit

Wednesday, June 11, 2014

Pretty Jug of Herbal Tea

 ដកស្រង់ណីអត្ថបទ Pretty Jug of Herbal TeaRecipe:

 • A jug of cooled Rooibos or Chamomile tea (or a herbal tea of your choice) sweetened with raw honey
 • Juice from 1/2 lemon or 2 limes
 • A hint of fresh ginger root juice
 • Add cut/sliced fruits for flavoring and decoration
 • Suggested fruits: Lime, lemon, orange, kiwi, strawberries
 • Add ice cubes and serve chilled.


Rooibos
Chamomile